Společnost EKOTERMEX, a.s zajišťuje tyto služby

 • spalování odpadů 
   
 • likvidace autovraků 
   
 • ekologická likvidace nelegálních skládek 
   
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady 
   
 • výroba paliva pro velké zdroje znečišťování ovzduší
   
 • pronájem kontejnerů 
   
 • prodej nádob