Informace

O společnosti

Naše společnost EKOTERMEX, a.s. provádí především koncovou likvidaci nebezpečného odpadu spalováním v Pustiměři u Vyškova. Byla vybudována v průběhu let 1991 až 1992 s hlavním cílem zajistit likvidaci nebezpečných odpadů a zároveň zajišťovat ochranu životního prostředí.

Odpady jsou do zařízení přebírány od fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání i právnických osob.

Společnost je rozčleněna na:

  • zařízení, které je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování průmyslových odpadů;
  • spalovna, zařízení k odstraňování (využívání) odpadu.

Cílem společnosti je především poskytnout našim zákazníkům komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

© 2024 EKOTERMEX a.s., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE