O společnosti

O společnosti

Naše společnost EKOTERMEX, a.s. provádí především koncovou likvidaci nebezpečného odpadu spalováním v Pustiměři u Vyškova. Byla vybudována v průběhu let 1991 až 1992 s hlavním cílem zajistit likvidaci nebezpečných odpadů a zároveň zajišťovat ochranu životního prostředí.

Odpady jsou do zařízení přebírány od fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání i právnických osob.

Společnost je rozčleněna na:

  • zařízení, které je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování průmyslových odpadů;
  • spalovna, zařízení k odstraňování (využívání) odpadu.

Cílem společnosti je především poskytnout našim zákazníkům komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

Historie

1990

Hledání staveniště pro novou spalovnu odpadů

1991

Založení akciové společnosti EKOTERMEX, a.s.

1991

Zahájení výstavby a montáže spalovny odpadů

1992

Úspěšné zahájení provozu a prvního spalování odpadů

1993

Dokončení druhé stavby

1994

Instalace jednotky s rotační pecí

2001

10. výročí založení společnosti

2011

Společnost slaví 20 let od založení

2018

Odkup spalovny společností Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?