SPALOVNA

Naše zařízení je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování zdravotních a průmyslových nebezpečných odpadů spalováním. Technologické zařízení je schopno spalovat tuhé i tekuté průmyslové odpady. Některé tekuté odpady jsou dále zpracovávány na zařízení třídírna a míchárna kapalných odpadů. Odpady, které není možno odstranit spalováním, jsou dále předávány k dalšímu využívání či odstranění oprávněným osobám na základě smluv. Odpady jsou do zařízení přebírány od fyzických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob.

Naše společnost se prioritně věnuje odstranění odpadů spalováním se dvěma linkami HOVAL GG24.

V současné chvíli provádíme služby pro více než stovky subjektů a snažíme se Vám rovněž pomoci s legislativní stránkou v oblasti životního prostředí, abyste plnili legislativní požadavky.

© 2024 EKOTERMEX a.s., Všechna práva vyhrazena.

web by FOOE