Stavební odpad

Stavební odpad

Svoz a likvidace směsného stavebního odpadu

Díky provozování naší skládky jsme schopni stavební odpad vytřídit za Vás a nevyužitelnou složku uložit na skládku.

Sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního, průmyslového a zdravotního odpadu

Pro přepravu nebezpečných odpadů je naše společnost vybavena moderními vozidly, splňujícími veškeré technické normy pro přepravu nebezpečných odpadů, což zaručuje bezproblémovou manipulaci a následné bezpečné uložení odpadu ve vozidle, vše v souladu s platnou legislativou.

Při sběru nebezpečných odpadů jsou vždy přítomni vyškolení pracovníci naší společnosti, kteří přebírají odpad od občanů a ukládají ho do jednotlivých kontejnerů dle druhů. Po provedení sběru odpadu naše společnost předá kompletní evidenci odvezených odpadů.

Novinky e-mailem!

Přejete si být informováni o novinkách a aktuálních cenách?