Spalovna EKOTERMEX, a.s.

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. byla vybudována z vlastních zdrojů společnosti v roce 1991 - 1992 s cílem zajistit odstranění tohoto odpadu a tím i ochranu životního prostředí.

  • Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování průmyslových nebezpečných odpadů spalováním. Technologické zařízení je schopno spalovat tuhé i tekuté průmyslové odpady.
  • Během 15 let provozu prošla spalovna řadou rekonstrukcí (tzv. suché čištění spalin) a do trvalého provozu byla uvedena linka č. 2 a 3 28. února 2005 a linka č. 1 29. června 2006.
  • V současné době splňuje všechny české zákonné normy (zákon o ovzduší č. 86/2002 a všechny jeho prováděcí vyhlášky). Dne 20.2.2007 byl udělen firmě EKOTERMEX, a.s. certifikát ISO 9001 a ISO 14001.

Novinky

Linka na výrobu paliv

19.10.2011 08:30
Společnost EKOTERMEX, a.s. začala vyrábět další šarži paliva, a to šarži na bázi olejů v rámci provozovny "Linka na...

Upozornění

19.10.2011 08:29
Upozorňujeme naše zákazníky na platnost nového nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické...