Základní kapacitní údaje zařízení:

Celkový instalovaný výkon:

Tuhé odpady:

1) HOVAL GG 24 (č. 1)

2) HOVAL GG 24 (č. 2)

Spalovací lonka Hoval GG    4.000 Kč / 24 hodin    1.500 t / rok

Skutečná kapacita jedné linky                              1.300 t / rok

Pozn.: Max. výkon spalování je dosažitelný pouze ve fázi dávkování odpadu, skutečná kapacita je propočtena z celkové doby cyklu spalování včetně doběhu a dohoření.

 

Kapalné odpady:

Muflová pec MP 150 - kapacita 920 kg / 24 hodin ((při výhřevnosti odpadu 18 MJ/kg)

Spalovací jednotky

Spalování tuhých odpadů - HOVAL GG 24 (č. 1 a č. 2)

Na tomto zařízení je možno spalovat jak tuhé, tak i tekuté odpady. V současné době jsou tekuté odpady výhradně spalovány v muflové peci. Proces spalování je cyklický, zařízení je vhodné pro méně popelnaté odpady. Typický případ takového odpadu je odpad ze zdravotnických zařízení. Doba 1 cyklu je...

Spalování tekutých odpadů - MP 150 (zdroj znečišťování ovzduší č.102)

Na tomto zařízení je možno spalovat výhradně tekuté odpady. Jde rovněž o dvoustupňové spalovací zařízení. Třístupňová mokrá vypírka kouřových plynů byla demontována v dubnu 2003. V červnu 2004 bylo nainstalováno suché čištění spalin, prosinci proběhla kolaudace a od ledna 2005 je linka v řádném...

Zařízení pro odvod spalin do atmosféry - komín, havarijní komín

  Spalovací linka HOVAL č. 101 má společný hlavní komín pro vypouštění emisí při běžném provozu s linkou HOVAL č. 2 a MP 150 a každá linka má svůj vlastní nouzový (havarijní) komín. Komíny: Na konci spalovacího procesu, za tzv. suchým čištěním spalin. Je vyroben z nerez oceli (kovový...