Spalování tuhých odpadů - HOVAL GG 24 (č. 1 a č. 2)

Spalování tuhých odpadů - HOVAL GG 24 (č. 1 a č. 2)

Na tomto zařízení je možno spalovat jak tuhé, tak i tekuté odpady. V současné době jsou tekuté odpady výhradně spalovány v muflové peci. Proces spalování je cyklický, zařízení je vhodné pro méně popelnaté odpady. Typický případ takového odpadu je odpad ze zdravotnických zařízení. Doba 1 cyklu je cca 24 hod., v závislosti na druhu spalovaného odpadu a množství celkové vsádky pece.