Spalování tekutých odpadů - MP 150 (zdroj znečišťování ovzduší č.102)

Spalování tekutých odpadů - MP 150 (zdroj znečišťování ovzduší č.102)

Na tomto zařízení je možno spalovat výhradně tekuté odpady. Jde rovněž o dvoustupňové spalovací zařízení. Třístupňová mokrá vypírka kouřových plynů byla demontována v dubnu 2003. V červnu 2004 bylo nainstalováno suché čištění spalin, prosinci proběhla kolaudace a od ledna 2005 je linka v řádném provozu.