Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R12

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R12

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11) a s provozním řádem tohoto zařízení s platností do 30.9.2014

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF