Provozní řád zařízení k odstraňování (využívání) odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s

Provozní řád zařízení k odstraňování (využívání) odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s

Provozní řád zařízení k odstraňování (využívání) odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s. zpracovaný dle zákona č. 185/2001 Sb. schváleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje č.j. JMK 119075/2015, platnost do 28.2.2020 - rozhodnutí k provozování zařízení k využívání odpadů

PŘ_spalovna.pdf 

Rozhodnutí JMK- spalovna.pdf 

Rozhodnutí JMK.pdf (1470086)