Provozní řád zařízení k využívání odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s

Provozní řád zařízení k využívání odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s

Provozní řád zařízení k využívání odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s. zpracovaný dle zákona č. 185/2001 Sb. schváleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje č.j. JMK 159531/2009, platnost do 31.1.2015  - rozhodnutí k provozování zařízení ke sběru, výkupu a skladování odpadu

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF