Provozní řád zařízení k využívání odpadů, TŘÍDÍRNA A MÍCHÁRNA KAPALNÝCH ODPADŮ

Provozní řád zařízení k využívání odpadů, TŘÍDÍRNA A MÍCHÁRNA KAPALNÝCH ODPADŮ

 

Provozní řád zařízení k využívání odpadů,  TŘÍDÍRNA A MÍCHÁRNA KAPALNÝCH ODPADŮ zpracovaný dle zákona č. 185/2001 Sb. schváleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje č.j. JMK 128261/2013, platnost do 31.1.2019.

PŘ- linka na výrobu paliv.pdf
palivo_PŘ_doplněk.pdf

rozhodnuti_palivo.pdf