Upozornění

19.10.2011 08:29

Upozorňujeme naše zákazníky na platnost nového nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění související se zákonem č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů týkajícího se zpracování základního příp. podrobného hodnocení rizika ekologické újmy.