CERTIFIKÁTY A ROZHODNUTÍ

Provozní řád zařízení k využívání odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s

Provozní řád zařízení k využívání odpadů spalovna průmyslových odpadů EKOTERMEX, a.s. zpracovaný dle zákona č. 185/2001 Sb. schváleno Krajským úřadem Jihomoravského kraje č.j. JMK 159531/2009, platnost do 31.1.2015  - rozhodnutí k provozování zařízení ke sběru, výkupu a skladování...

Havarijní plán

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R12

Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů, způsob využívání R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11) a s provozním řádem tohoto zařízení s platností do 30.9.2014 Dokumenty ke stažení ve formátu PDF

ISO 9001 + 14001

Dokumenty ke stažení ve formátu PDF

Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů - Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků a s provozním řádem tohoto zařízení

Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů - Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků a s provozním řádem tohoto zařízení Dokumenty ke stažení ve formátu PDF